به روز شده در: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۱
نام کتاب: اندیشه‌های فقهی - سیاسی امام خمینی
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
معرفی اجمالی: نویسنده: کاظم قاضی‌زاده
موضوعات