به روز شده در: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۱
گردشگری فرهنگی و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای آن در کشور

گردشگری فرهنگی و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای آن در کشور

نوع : بلندمدت سال : 1387 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
دین در چشم انداز 20 ساله کشور

دین در چشم انداز 20 ساله کشور

نوع : بلندمدت سال : 1387 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
انسجام ملی و تنوع فرهنگی

انسجام ملی و تنوع فرهنگی

نوع : بلندمدت سال : 1387 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
بررسی تئوریک ساختار تشکیلات گروه‌های تروریستی

بررسی تئوریک ساختار تشکیلات گروه‌های تروریستی

نوع : بلندمدت سال : 1387 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
نقش دانشگاه آزاد در توسعه سیاسی کشور

نقش دانشگاه آزاد در توسعه سیاسی کشور

نوع : بلندمدت سال : 1387 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
تهیه گزارش ارزیابی وضع موجود شاخص‌های بخش انرژی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی

تهیه گزارش ارزیابی وضع موجود شاخص‌های بخش انرژی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی

نوع : بلندمدت سال : 1388 نویسنده(گان) : دکتر فیروزه خلعت‌بری موضوع : اقتصادی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
تهیه گزارش ارزیابی وضع موجود شاخص‌های بخش حمل و نقل و عملکرد دستگاه‌های اجرایی

تهیه گزارش ارزیابی وضع موجود شاخص‌های بخش حمل و نقل و عملکرد دستگاه‌های اجرایی

نوع : بلندمدت سال : 1388 نویسنده(گان) : دکتر فیروزه خلعت‌بری موضوع : اقتصادی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
تهیه شاخص‌های نظارتی درخصوص سیاست‌های کلی ‌بخش صنعت‌ومعدن ‌و تهیه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های تدوین شده

تهیه شاخص‌های نظارتی درخصوص سیاست‌های کلی ‌بخش صنعت‌ومعدن ‌و تهیه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های تدوین شده

نوع : بلندمدت سال : ۱۳۸۸ نویسنده(گان) : دکتر فیروزه خلعت‌بری موضوع : اقتصادی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
تهیه شاخص ترکیبی «چشم‌انداز» و تهیه گزارش ارزیابی آن در سه سال اول چشم‌انداز و سه سال اول برنامه چهارم توسعه

تهیه شاخص ترکیبی «چشم‌انداز» و تهیه گزارش ارزیابی آن در سه سال اول چشم‌انداز و سه سال اول برنامه چهارم توسعه

نوع : بلندمدت سال : 1388 نویسنده(گان) : دکتر رویا طباطبایی یزدی موضوع : اقتصادی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
تهیه شاخص ترکیبی «توسعه‌یافتگی» و تهیه گزارش ارزیابی آن در سه سال اول چشم‌انداز و سه سال اول برنامه چهارم توسعه

تهیه شاخص ترکیبی «توسعه‌یافتگی» و تهیه گزارش ارزیابی آن در سه سال اول چشم‌انداز و سه سال اول برنامه چهارم توسعه

نوع : بلندمدت سال : 1388 نویسنده(گان) : دکتر رویا طباطبایی یزدی موضوع : اقتصادی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
تروریسم سایبری؛تهدیدی نوین علیه امنیت ملی

تروریسم سایبری؛تهدیدی نوین علیه امنیت ملی

نوع : بلندمدت سال : 1387 نویسنده(گان) : بتول پاکزاد موضوع : تروریسم تهیه شده در : معاونت پژوهشهای حقوقی
موانع حقوقی خصوصی سازی و سرمایه گذاری در ایران

موانع حقوقی خصوصی سازی و سرمایه گذاری در ایران

نوع : بلندمدت سال : 1387 نویسنده(گان) : دکتر منوچهر احمدوند موضوع : حقوق تجارت تهیه شده در : معاونت پژوهشهای حقوقی
واکاوی روابط ایران و روسیه

واکاوی روابط ایران و روسیه

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 موضوع : روابط بین‌الملل تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات اوراسیا
رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی ایران: ضرورت‌ها و چالش‌ها

رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی ایران: ضرورت‌ها و چالش‌ها

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 موضوع : سیاست خارجی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل
عراق جدید؛ راهبرد بهینه ایران در تنظیم سیاست خارجی

عراق جدید؛ راهبرد بهینه ایران در تنظیم سیاست خارجی

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 موضوع : عراق تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس
روابط اسلام و غرب و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

روابط اسلام و غرب و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 موضوع : اندیشه اسلامی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات مبانی سیاست خارجی ج.ا.ا
سیاست نگاه به شرق و ایران

سیاست نگاه به شرق و ایران

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 موضوع : سیاست خارجی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات استراتژیک
نظم جدید منطقه‌ای در خلیج فارس در پرتو تعاملات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

نظم جدید منطقه‌ای در خلیج فارس در پرتو تعاملات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 موضوع : منطقه‌گرایی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس
آینده روابط سوریه و ایران در پرتو سناریوهای ممکن

آینده روابط سوریه و ایران در پرتو سناریوهای ممکن

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 موضوع : خاورمیانه تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس
سیاست خارجی چین: فرصت‌ها و محدودیت‌ها برای ایران

سیاست خارجی چین: فرصت‌ها و محدودیت‌ها برای ایران

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 نویسنده(گان) : دکتر محسن شریعتی‌نیا موضوع : سیاست خارجی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات آسیا
طرح خاورمیانه بزرگتر: انرژی امنیت و امنیت انرژی در قرن 21

طرح خاورمیانه بزرگتر: انرژی امنیت و امنیت انرژی در قرن 21

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 موضوع : خاورمیانه تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل
آینده منطقه قفقاز و راهبرد جمهوری اسلامی ایران

آینده منطقه قفقاز و راهبرد جمهوری اسلامی ایران

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 موضوع : منطقه‌گرایی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات اوراسیا
سازمانهای غیر دولتی و نحوه برخورد آنان با وضعیت حقوق بشر غرب

سازمانهای غیر دولتی و نحوه برخورد آنان با وضعیت حقوق بشر غرب

نوع : بلندمدت سال : 1386 موضوع : حقوق بشر تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر
شورای حقوق بشر و راهبرد ایران در آن

شورای حقوق بشر و راهبرد ایران در آن

نوع : بلندمدت سال : 1386 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر
منبع شناسی تروریسم

منبع شناسی تروریسم

نوع : بلندمدت سال : 1386 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات امنیت بین‌المللی
سیاست آمریکا درخاورمیانه بعداز 11 سپتامبر

سیاست آمریکا درخاورمیانه بعداز 11 سپتامبر

نوع : بلندمدت سال : 1386 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل / گروه مطالعات امنیت بین‌المللی
نگرانی‌های کشورهای عربی نسبت به ایران در فضا جدید منطقه‌ای

نگرانی‌های کشورهای عربی نسبت به ایران در فضا جدید منطقه‌ای

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 موضوع : استراتژیک تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس
سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل در فضای نوین منطقه‌ای: تبعات و پیامدها

سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل در فضای نوین منطقه‌ای: تبعات و پیامدها

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 نویسنده(گان) : محمود دهقانی موضوع : خاورمیانه تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس
نحوه حل و فصل سیاسی اختلاف جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه‌گانه

نحوه حل و فصل سیاسی اختلاف جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه‌گانه

نوع : کوتاه مدت سال : 1385 موضوع : مناقشات منطقه‌ای تهیه شده در : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس