به روز شده در: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۱
نام کتاب: مجموعه مقالات رسانه و مدیریت بحران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
معرفی اجمالی: زیر نظر: محمد سلطانی‌فر
موضوعات