چگونه آشفتگی سیاسی داخلی در آمریکا می‌تواند بر ایران تاثیر گذارد؟
برای دسترسی به فایل این مطلب اینجا را کلیک کنید.

دولت ترامپ از ابتدای آغاز به کار با مجموعه‌ای از آشفتگی‌ها و بحران‌های سیاسی داخلی و عزل و نصب‌های پی‌در‌پی درگیر بوده ‌است. پرسش اصلی آن است که چگونه این آشفتگی‌ها و عزل و نصب‌ها می‌تواند بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تاثیر‌گذار باشد؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش لازم است تا سطوح مرتبط از منظر تحولات در حال وقوع و پیامد‌های احتمالی آن برای ایران مورد بررسی قرار گیرد.