الزامات ایران برای ایجاد مدل متوازن توسعه منطقه‌ای در راستای تحقق اهداف بین‌المللی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs)
برای دسترسی به فایل این مطلب اینجا را کلیک کنید.

تغییر آب و هوا و پیامدهای ناشی از آن در دهه‌های آتی زندگی بشر را دستخوش تحولات عظیمی خواهد کرد. این مسئله باعث شده است جامعه جهانی ارزیابی، پیگیری و راهکارهای کنترل را در راس اقدامات خود قرار دهد. کشور ایران در سال ٢٠١٥ در جایگاه نُهم جهان از منظر انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار گرفت و در جریان نشست پاریس متعهد به کاهش ٤ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ٢٠٣٠ نسبت به وضع موجود شد که در صورت تامین حمایت‌های مالی و فنّی جامع و انتقال فناوری از جانب جامعه بین‌المللی سطح کاهش تا ١٢ درصد قابل ارتقاء است.