ارتباط با معاونت
آدرس پستی: تهران، انتهای خیابان پاسداران، روبروی ضلع جنوبی پارک نیاوران، پلاک ۸۰۲

کد پستی: ۳۱۱۱۳-۱۹۵۴۷
صندوق پستی: ۵۸۵۵-۱۵۸۷۵

تلفن: ۲۲۸۰۴۶۰۱-۲۱-۹۸+
فکس: ۲۲۲۹۳۰۷۱-۲۱-۹۸+


پست الکترونیک : international.pub@csr.ir