پنجشنبه 1 آبان 1393 صفحه اصلی | | |
کادر علمی
دکتر جمشید پژویان

هیأت علمی گروه پژوهشی برنامه و بودجه

پست الكترونیكی : pajooyan@csr.ir
بیوگرافی :

متولد 1324
دکتری اقتصاد (دانشکاه ایالتی یوتا، آمریکا 1357)

سوابق دانشگاهی:

• مدیر قطب علمی "اقتصاد توسعه با تاکید بر اقتصاد ایران" (از سال 1385 تا کنون)
• استاد اقتصاد (از سال 1373 تا کنون)
• دانشیار اقتصاد (از سال 1369 تا 1373)
• استادیار اقتصاد (از سال 1357 تا 1369)
• مدیر گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی (از سال 1372 تا 1378)
• رئیس دانشکده علوم و بهداشت علامه طباطبائی (از سال 1364 تا 1368)
• معاون آموزشی دانشکده آموزش از راه دور (سال 1363)
• مدیر گروه اقتصاد، مجتمع ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الزهرا (از سال 1363 تا 1361)
• مدیر گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد ایران، انقلاب فرهنگی (سال 1358)

تألیفات:

• اقتصاد بخش عمومی ، مالیات ها ، تجدید چاپ و تغییرات اساسی 1386
• اقتصاد بخش عمومی، هزینه های دولت، تجدبد چاپ 1381
• اقتصاد بخش عمومی، مالیات، تجدید چاپ 1370
• اقتصاد بخش عمومی، جلد اول، تجدید نظر و تجدید چاپ 1378
• پول و بانکداری برای رشته حسابداری، چاپ دانشگاه پیام نور 1374
• اصول علم اقتصاد، چاپ دانشگاه پیام نور1374
• اقتصاد خرد برای رشته های مدیریت و حسابداری، چاپ دانشگاه پیام نور 1374
• اقتصاد مالیه عمومی برای رشته حسابداری، چاپ دانشگاه پیام نور 1374
• اقتصاد بخش عمومی (مالیات ها)، چاپ مرکز تحقیقات دانشگاه تربیت مدرس 1371
• اقتصاد بخش عمومی، جلد اول، چاپ جهاد دانشگاه تهران 1368

ترجمه:

• اقتصاد خرد، برداشت ریاضی ، هندرسن و کوانت 1370

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است
تمامی حقوق این سایت متعلق است به مرکز تحقیقات استراتژیک 1385©