چهارشنبه 6 مرداد 1395 صفحه اصلی | | |
همایش
اخلاق در اقتصاد
تاریخ : 30 بهمن 1387

شركت كنندگان : دکتر حسن روحانی / دکتر حمیدرضا برادران شرکاء / دکتر محمد باقر نوبخت / دکتر حمید رضائی قلعه / دکتر عیسی کلانتری / بایزید مردوخی / دکتر صادق بختیاری / دکتر حسین راغفر / دکتر شاپور اعتماد / دکتر حسن سبحانی / دکتر عباس شاکری / دکتر مرتضی عزتی / دکتر محمود کاظمیان / دکتر منصور خلیلی‌عراقی

موضوع : اقتصادی

برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی

خلاصه

نخستین همایش علمی «اخلاق در اقتصاد» با مشارکت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در روزهای چهارشنبه 30 بهمن‌ماه و پنج‌شنبه اول اسفندماه 1387 در محل سالن همایش‌های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
به دنبال تشکیل دبیرخانه دایمی همایش علمی «اخلاق در اقتصاد» در این مرکز، نخستین همایش علمی «اخلاق در اقتصاد» با تأکید بر مبانی نظری و جنبه‌های کاربردی، به محورهای موضوعی:
اقتصاد و فلسفه اخلاق
مبانی اخلاقی اندیشه اقتصاد مدرن
اخلاق و توسعه اقتصادی
دولت، اقتصاد و اخلاق
اخلاق در اقتصاد سیاسی
اخلاق در اقتصاد رفاه اجتماعی
اخلاق در اقتصاد بازرگانی
اخلاق در اقتصاد صنعت
اخلاق در اقتصاد انرژی
اخلاق در اقتصاد کشاورزی
اخلاق در اقتصاد سلامت
و...
پرداخت.
برنامه نخستین همایش علمی «اخلاق در اقتصاد» (مبانی نظری و جنبه‌های کاربردی) به شرح ذیل بود:

چهارشنبه 30 بهمن 1387
جلسه افتتاحیه
دکتر حسین راغفر، دبیر علمی همایش: «گزارش روند برگزاری نخستین همایش علمی اخلاق در اقتصاد»
دکتر جعفر میلی‌منفرد، دبیر انجمن: «معرفی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری»
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: «سخنرانی ویژه افتتاحیه»

نشست نخست
هیئت رئیسه: دکتر حمیدرضا برادران‌شرکاء، دکتر منصور خلیلی‌عراقی، دکتر شاپور اعتماد، دکتر حسین راغفر
دکتر محمدرضا حسینی بهشتی: « پرسشهایی بنیادین در پیوند میان اخلاق و اقتصاد»
دکتر شاپور اعتماد: «مسئولیت و مطلوبیت: جایگاه ملاحظات فلسفی- اخلاقی در اقتصاد»
دکتر فرشاد مؤمنی: «دو نوع نیاز به پیوند اخلاق و اقتصاد»
دکتر ناصر الهی: «تناظر اخلاق معیشت با عقلانیت اقتصادی»
دکتر سروش دباغ: «تأملی پیرامون تعارضات اخلاقی در تصمیم‌گیری اقتصادی»
دکتر منوچهر عسگری: «بررسی مسایل اخلاقی بحران مالی در آمریکا»

نشست دوم
هیئت رئیسه: دکتر حسن سبحانی، دکتر مرتضی عزتی، دکتر محمود کاظمیان
دکتر حسن سبحانی: «بررسی نحوه حضور ملاحظات اخلاقی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور»
دکتر عباس شاکری: «تأثیر اخلاق بر بعضی جنبه‌های اقتصادی»
دکتر حمید پاداش: «امکان‌پذیری اقتصاد اخلاق مدار، چالش‌ها و مسایل علم اقتصاد»
دکتر مرتضی عزتی: «رابطه اخلاق اسلامی و توسعه»
دکتر رزیتا مؤیدفر: «ریشه‌های اخلاقی رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران»
دکتر سعید نایب: «اخلاق و عملکرد اقتصادی، مروری بر نظریه‌های رقیب»
دکتر محمود کاظمیان: «اخلاق در اقتصاد سلامت»
خانم فرزانه مافی: «بررسی اخلاق و اقتصاد با تأکید بر بخش غیر دولتی و تعاونی»
دکتر بهیار ریاحی: «اخلاق در تجارت»
دکتر بهزاد قره‌یاضی: «جنبه‌های اخلاقی در اقتصاد مهندسی ژنتیک و استفاده از محصولات تراریخته»
آقای رضا معصومی‌راد: «فرهنگ کار و توسعه اقتصادی»

پنج‌شنبه اول اسفند 1387
نشست سوم
هیئت رئیسه: دکتر بایزید مردوخی، دکتر عیسی کلانتری، دکتر صادق بختیاری، دکتر حمید رضائی‌قلعه
محمد جباری: «تورم و مخاطرات اخلاقی آن»
دکتر پرستو محمدی: «مسئولیت اجتماعی بنگاه و الزامات آن»
دکتر حمید رضائی‌قلعه: «صنعت بیمه و مخاطرات اخلاقی»
دکتر ابوالفضل پاسبانی: «چیستی اساس قاعده مسئولیت در موضوع اثرات خارجی؟ (اخلاق، عدالت، اقتصاد)»
دکتر صادق بختیاری: «رابطه اخلاق و اقتصاد در سیر اندیشه‌های اقتصادی»
دکتر احمد میدری: «تقدم اخلاق بر نهادسازی»
دکتر بایزید مردوخی: «اخلاق در نظام تدبیر»


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
سخنرانی ها
معرفی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری(دکتر جعفر میلی‌منفرد)
گزارش روند برگزاری نخستین همایش علمی اخلاق در اقتصاد(دکتر حسین راغفر)
پرسش‌هایی بنیادین در نسبت میان اخلاق و اقتصاد(دکتر محمدرضا حسینی‌بهشتی)
مسؤولیت و مطلوبیت: ملاحظات فلسفی ـ اخلاقی در اقتصاد(دکتر شاپور اعتماد)
دو نوع نیاز به پیوند اخلاق و اقتصاد(دکتر فرشاد مؤمنی)
اخلاق اقتصاد در انگاشت بازار آزاد و اقتصاد رفاه(دکتر محمدحسین شریف‌زادگان)
تناظر اخلاق معیشت با عقلانیت اقتصادی(دکتر ناصر الهی)
تأملی پیرامون تعارضات اخلاقی در تصمیم‌گیری اقتصادی(دکتر سروش دباغ)
اخلاق، اقتصاد و عدالت: آیا ملاحظات اخلاقی جایی در تکاپوهای اقتصادی دارد؟(دکتر علی پایا)
تحولات نقش و کارکرد اخلاق در فرآیند توسعه(دکتر مسعود نیلی)
بررسی مسائل اخلاقی بحران مالی در امریکا(دکتر منوچهر عسگری)
بررسی نحوه حضور ملاحظات اخلاقی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور(دکتر حسن سبحانی)
تأثیر اخلاق بر بعضی جنبه‌های اقتصادی(دکتر عباس شاکری)
امکانپذیری اقتصاد اخلاق‌مدار؛ چالش‌ها و مسائل علم اقتصاد(دکتر حمید پاداش)
اخلاق توزیعی(دکتر حسین راغفر)
رابطه اخلاق اسلامی و توسعه(دکتر مرتضی عزتی)
ریشه‌های اخلاقی رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران(دکتر رزیتا مؤیدفر)
اخلاق و عملکرد اقتصادی؛ مروری بر نظریه‌های رقیب(دکتر سعید نایب)
اخلاق در اقتصاد سلامت(دکتر محمود کاظمیان)
بررسی اخلاق و اقتصاد با تأکید بر بخش غیردولتی و تعاونی(فرزانه مافی)
اخلاق در تجارت(دکتر بهیار ریاحی)
جنبه‌های اخلاقی در اقتصاد مهندسی ژنتیک و استفاده از محصولات تراریخته(دکتر بهزاد قره‌یاضی)
تورم و مخاطرات اخلاقی آن(محمد جباری)
صنعت بیمه و مخاطرات اخلاقی(دکتر حمید رضائی قلعه)
مسؤولیت اجتماعی بنگاه و الزامات آن(دکتر پرستو محمدی)
چیستی اساس قاعده مسؤولیت در موضوع اثرات خارجی؟ (اخلاق، عدالت، اقتصاد)(دکتر ابوالفضل پاسبانی)
رابطه اخلاق و اقتصاد در سیر اندیشه‌های اقتصادی(دکتر صادق بختیاری)
تقدم اخلاق بر نهادسازی(دکتر احمد میدری)
اخلاق و نظام تدبیر در اقتصاد(بایزید مردوخی)استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است
تمامی حقوق این سایت متعلق است به مرکز تحقیقات استراتژیک 1385©